หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๐

พล.ท. ชัยมนตรี โพธิ์ทอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา

พล.ท. ชัยมนตรี โพธิ์ทอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มิ.ย.๖๓ ณ ห้องเรียนใหญ่ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (6)  ไม่ถูกใจ (0)

จก.กบ.ทบ. ตรวจเยี่ยม

พล.ท. ชัยมนตรี โพธิ์ทอง จก.กบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการเรียนทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ ของนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๑ และตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการของ นายทหา...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีเปิด

พล.ต. เทวมิตร พลภักดี ผอ.สบพ.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร "นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๐" ในวันอังคารที่ ๕ พ.ค.๖๓ โดยใช้การอบรมทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งมุ่งเน...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (8)  ไม่ถูกใจ (0)

ปฐมนิเทศฯ

พ.อ. ณัฐพล มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. แนะนำ นขต.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ ให้กับนายทหารนักเรียน ฝอ.๔ รุ่นที่ ๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๑ พ.ค. ๖๓ และมีการอบรมทางไกลผ่านระบสารสนเทศ เพื่อให้นายทหารนักเรียน ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)