หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๐

จก.กบ.ทบ. ตรวจเยี่ยม

พล.ท. ชัยมนตรี โพธิ์ทอง  จก.กบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการเรียนทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ

ของนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่  ๖๑

และตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการของ นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่  ๖๐ 

ในวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๖๓ ณ รร.กบ.ทบ.


อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)