หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๐

พล.ท. ชัยมนตรี โพธิ์ทอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา

พล.ท. ชัยมนตรี โพธิ์ทอง  จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง  รุ่นที่ ๖๐

ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มิ.ย.๖๓  ณ ห้องเรียนใหญ่ รร.กบ.ทบ.


อ่านต่อ...

ถูกใจ (6)  ไม่ถูกใจ (0)