กิจกรรม กจบ. รุ่นที่ ๕๘

 รายการกิจกรรมทั้งหมด

- รายการกิจกรรมทั้งหมด กจบ.รุ่นที่ ๕๘

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ต.กัมพล ดิษฐคำเริง รอง จก.กบ.ทบ.ฯ

พล.ต.กัมพล ดิษฐคำเริง รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานงานเลี้ยงสำเร็จการศึกษา กจบ. รุ่นที่ ๕๘ ในวันที่ ๒๓ มี.ค.๕๙ ณ อาคารรับรองเกษะโกมล ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (9)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ท.วราห์ บุญญะสิทธิ์ รอง เสธ.ทบ. ฯ

พล.ท.วราห์ บุญญะสิทธิ์ รอง เสธ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตร กจบ.รุ่นที่ ๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มี.ค.๕๙ ณ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (8)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. คณะอาจารย์ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๙ ศึกษาภูมิประเทศและดูงาน สาธารณรัฐ สิงคโปร์ ในวันที่ ๒๐-๒๒ มี.ค.๕๙ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (4)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน.กจบ.รุ่นที่ ๕๘ ศึกษาภูมิประเทศและดูงาน ทภ.๒ ในวันที่ ๑๕-๑๙ ก.พ.๕๙ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (4)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน.กจบ.รุ่นที่ ๕๘ ดูงาน บริษัท เมืองทองมหาชัย จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ก.พ.๕๙ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน.กจบ.รุ่นที่ ๕๘ ดูงาน กบ.ทบ. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ก.พ.๕๙ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (5)  ไม่ถูกใจ (0)

นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๘ ทดสอบร่างกายประจำปีฯ

นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๘ ทดสอบร่างกายประจำปี ในวันพุธที่ ๓ ก.พ.๕๙ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. พา นทน.กจบ.รุ่นที่ ๕๘ ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. พา นทน. กจบ.รุ่นที่ ๕๘ ศึกษาภูมิประเทศและดูงาน ในพื้นที่ ทภ.๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ม.ค.๕๘ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. พา นทน.กจบ.รุ่นที่ ๕๘ ศึกษาภูมิประเทศและดูงาน ในพื้นที่ ทภ.๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ ธ.ค.๕๘ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ พา นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๘ ไปฟังบรรยายสรุปและฝึกปฏิบัติ มารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตกที่ โรงแรมดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ในวันศุก...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๘ ดูงาน โรงพิมพ์ย้อมผ้าไทย ในวันพุธที่ ๒๕ พ.ย.๕๘

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน.กจบ.๕๘ ฟังบรรยายสรุป และดูงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในวันพุธที่ ๒๕ พ.ย.๕๘

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พ.ย.๕๘ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (9)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ต.กัมพล ดิษฐคำเริง รอง จก.กบ.ทบ.ฯ

พล.ต.กัมพล ดิษฐคำเริง รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร กจบ.รุ่นที่ ๕๘ ในวันอังคารที่ ๒๗ ต.ค.๕๘ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (9)  ไม่ถูกใจ (0)