หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุง ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓

จก.กบ.ทบ. ได้กรุณาพบปะนายสิบนักเรียนนายสิบส่งกำลัง ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่น ๓

พล.ท เทวมิตร  พลภักดี จก.กบ.ทบ./ผบ.รร.กบ.ทบ.

ได้กรุณาพบปะนายสิบนักเรียนนายสิบส่งกำลัง ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่น ๓ ณ รร.กบ.ทบ.

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ส.ค. ๖๖

โดยมี คณะอาจารย์ รร.กบ.ทบ. ให้การต้อนรับ


อ่านต่อ...

ถูกใจ (5)  ไม่ถูกใจ (0)