หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุง ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓

พิธีสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ และศาลเสด็จปู่ลานไกรสีห์

พ.อ. พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ หน.นขต.รร.กบ.ทบ.

พร้อมคณาจารย์ รร.กบ.ทบ. ได้นำนักเรียน หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุง ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓

ทำพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และศาลเสด็จปู่ลานไกรสีห์

ณ รร.กบ.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๖

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (10)  ไม่ถูกใจ (0)