หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗

กิจกรรมจิตอาสา

 กิจกรรมจิตอาสา 

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)