หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒

กิจกรรมสัมพันธ์

 กิจกรรมสัมพันธ์ นายสิบนักเรียน

หลักสูตรนายสิบส่งกำลังผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒

วันพุธ ที่ ๑๐ ส.ค. ๖๕ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐

ณ อาคารที่พักนายทหารนักเรียน  ชั้น ๒ รร.กบ.ทบ.

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)