กิจกรรมอื่นๆ

การใช้งานระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

       เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙๐๐ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ แผนกสารสนเทศ รร.กบ.ทบ.

จัดอบรมเรื่อง "การใช้งานระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา ของ กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

และแนวทางการจัดรายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔" 

โดยมี พ.อ.ปราสัย ภู่ตระกูล ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ./รองประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ เป็นประธานการอบรม

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)