หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๒

ศึกษาดูงาน

พ.อ. ณัฐพล  มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน

หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง (ฝอ.๔) รุ่นที่ ๖๒

ศึกษาดูงาน ทภ.๒ ณ วันที่ ๙ - ๑๑ ก.ย. ๖๓

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)