หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๑

พล.ต. ชอบ รุ่งศรีทอง ผอ.สสน.กบ.ทบ.

พล.ต. ชอบ รุ่งศรีทอง ผอ.สสน.กบ.ทบ.  เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา
หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง  รุ่นที่ ๖๑

ในวันศุกร์ที่ ๑๔ ส.ค.๖๓  ณ ห้องเรียนใหญ่ รร.กบ.ทบ.

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (8)  ไม่ถูกใจ (0)