กิจกรรม กจบ. รุ่นที่ ๖๑

พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู ฯ

พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู นทน. กจบ. รุ่นที่ ๖๑
ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ พ.ย. ๖๑ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ.
 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)