หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุง ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓

พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุงฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓

พล.ต. ณัฐพล มั่นนาค ผอ.สบพ.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุง ฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ในศุกร์ ที่ ๘ ก.ย. ๖๖ เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา วันพุธที่ ๖ ก.ย. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ ณ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ใช้ฟื้นคืนชีพ (CPR)

การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ใช้ฟื้นคืนชีพ (CPR) บรรยายโดย พ.ท.หญิง กุลิศรา เล็กใจกล้า (อจ.กศ.รร.สร.พบ.) วันจันทร์ที่ ๔ ก.ย. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ณ ห้องอเนกประสงค์ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (5)  ไม่ถูกใจ (0)

การบรรยายธรรม หัวข้อ "การครองคน ครองตน และครองงาน"

การบรรยายธรรม หัวข้อ "การครองคน ครองตน และครองงาน" บรรยายโดย พระครูสังฆรักษ์พรประจักษ์ ปุญฺญธนสิริ (ธนะศรี) (เลขานุการเจ้าคณะแขวง ถนนนครไชยศรี วัดอัมพวัน เขตดุสิต กทม.) วันพ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ และศาลเสด็จปู่ลานไกรสีห์

พ.อ. พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ หน.นขต.รร.กบ.ทบ. พร้อมคณาจารย์ รร.กบ.ทบ. ได้นำนักเรียน หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุง ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ทำพิธีสักการะพระ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (10)  ไม่ถูกใจ (0)

กิจกรรมสัมพันธ์

กิจกรรมสัมพันธ์ นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ วันพุธที่ ๑๒ ก.ค. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ณ อาคารที่พักนายทหารนักเรียน ชั้น ๒ รร.กบ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (9)  ไม่ถูกใจ (0)

จก.กบ.ทบ. ได้กรุณาพบปะนายสิบนักเรียนนายสิบส่งกำลัง ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่น ๓

พล.ท เทวมิตร พลภักดี จก.กบ.ทบ./ผบ.รร.กบ.ทบ. ได้กรุณาพบปะนายสิบนักเรียน นายสิบส่งกำลัง ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่น ๓ ณ รร.กบ.ทบ. เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ส.ค. ๖๖ โดยมี คณะอาจารย์ ร...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (5)  ไม่ถูกใจ (0)

กิจกรรมพลศึกษา

กิจกรรมพลศึกษา หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุงฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ วันพุธ ที่ ๒๓ ส.ค. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐

อ่านต่อ...

ถูกใจ (5)  ไม่ถูกใจ (0)

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๖

รร.กบ.ทบ. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนายสิบกำลังบำรุงฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ส.ค ๖๖ เวลา ๐๖๐๐ - ๐๘...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (5)  ไม่ถูกใจ (0)