หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗

ศึกษาดูงาน โรงงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ๕.๕๖ มม. กชส.ศอ.สพ.ทบ. และ คส.๕ คส.สพ.ทบ. ณ อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา

พ.อ. พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗ ศึกษาดูงานโรงงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ๕.๕๖ มม. กชส.ศอ.สพ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีเปิดการฝึกอบรม

พล.ท. เทวมิตร พลภักดี จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗ ในวันพุธ ที่ ๑๙ เม.ย. ๖๖ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

กิจกรรมสัมพันธ์

กิจกรรมสัมพันธ์ นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗ วันพุธ ที่ ๑๙ เม.ย. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ณ อาคารที่พักนายทหารนักเรียน ชั้น ๒ รร.กบ.ทบ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีไหว้ครู

พ.อ. พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗ ในวันพุธ ที่ ๓ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงาน ทภ.๑

พ.อ. พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗ ศึกษาดูงาน กองทัพภาคที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ - ๑๒ ม.ค. ๖๖ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)