หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗

พิธีปิด

พล.ท. เทอดชัย นิยม รอง เสธ.ทบ. (๔) เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ห้องเรียนชั้น ๒ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงท...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (4)  ไม่ถูกใจ (0)

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา วันจันทร์ที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

วิชามวยไทย ตามนโยบาย ผบ.ทบ.

การฝึกอบรมวิชามวยไทย ตามนโยบาย ผบ.ทบ. วันจันทร์ที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ โดยมี พ.อ. นพเก้า ศรีบุญเรือง (ฉัตรเพชร ลูกภาษีเจริญ) และคณะ เป็นผู้ฝึกอบรม คณะวิทยากรได้ให้คว...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

การฝึกจัดทำแผนและคำสั่งการส่งกำลังบำรุง

การฝึกจัดทำแผนและคำสั่งการส่งกำลังบำรุง หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗ วันที่ ๗ - ๘ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๐๘๐๐ - ๐๖๐๐ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงาน โรงงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ๕.๕๖ มม. กชส.ศอ.สพ.ทบ. และ คส.๕ คส.สพ.ทบ. ณ อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา

พ.อ. พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗ ศึกษาดูงานโรงงานผลิตกระสุนปืนเล็ก ๕.๕๖ มม. กชส.ศอ.สพ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีเปิดการฝึกอบรม

พล.ท. เทวมิตร พลภักดี จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗ ในวันพุธ ที่ ๑๙ เม.ย. ๖๖ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

กิจกรรมสัมพันธ์

กิจกรรมสัมพันธ์ นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗ วันพุธ ที่ ๑๙ เม.ย. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ณ อาคารที่พักนายทหารนักเรียน ชั้น ๒ รร.กบ.ทบ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (4)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีไหว้ครู

พ.อ. พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗ ในวันพุธ ที่ ๓ พ.ค. ๖๖ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงาน ทภ.๑

พ.อ. พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๗ ศึกษาดูงาน กองทัพภาคที่ ๑ ณ วันที่ ๑๐ - ๑๒ ม.ค. ๖๖ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)