หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕

การแถลงผล งานตามนโยบายผู้บังคับบัญชา และพิธีปิดหลักสูตร กจบ. รุ่นที่ ๖๕

พล.อ. เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผช.ผบ.ทบ. (๒) รับฟังการแถลงผล งานตามนโยบายผู้บังคับบัญชา และเป็นประธานพิธีปิด หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มี.ค. ๖๖ เว...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงาน พธ.ทบ.

พ.อ. พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕ ศึกษาดูงาน พธ.ทบ. ณ วันที่ ๙ ก.พ. ๖๖ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงาน ไปรษณีย์ไทย

พ.อ. พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕ ศึกษาดูงานไปรษณีย์ไทย ณ วันที่ ๙ ก.พ. ๖๖ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงาน ทภ.๓

พ.อ. พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕ ศึกษาดูงาน กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันที่ ๒๓ - ๒๗ ม.ค. ๖๖ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงาน ทภ.๒

พ.อ. พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕ ศึกษาดูงาน กองทัพภาคที่ ๒ ณ วันที่ ๒๐ - ๒๓ ธ.ค. ๖๕ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

กิจกรรมพลศึกษา

กิจกรรมพลศึกษา หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕ วันพุธ ที่ ๗ ธ.ค. ๖๕ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

การศึกษาดูงาน กบ.ทบ. และ ฝกบ.ศปก.ทบ.

พ.อ. พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕ ศึกษาดูงาน กบ.ทบ. และ ฝกบ.ศปก.ทบ. โดยมี พล.ท. เทวมิตร พล...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีไหว้ครู

พ.อ. พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีปฐมนิเทศ

พ.อ. พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. กล่าวต้อนรับนายทหารนักเรียน และแนะนำ หน.นขต.รร.กบ.ทบ. ตลอดจน อจ.กศ.รร.กบ.ทบ. พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตร วันจันทร์ที่ ๑๗ ต.ค. ๖๕ เวลา ๑๑๐๐ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีเปิดการฝึกอบรม

พล.ต. อภิชัย บุญช่วยเหลือ รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๕ ในวันพุธ ที่ ๑๙ ต.ค. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๔๐๐ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและศาลเสด็จปู่ลานไกรสีห์

พ.อ. พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตร กจบ. รุ่นที่ ๖๕ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และศาลเสด็จปู่ลานไกรสีห์ เมื่อ วันพุธที่ ๑...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

กิจกรรมสัมพันธ์

กิจกรรมสัมพันธ์ นายทหารนักเรียน หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสุง รุ่นที่ ๖๕ วันอังคาร ที่ ๑๘ ต.ค. ๖๕ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ณ อาคารที่พักนายทหารนักเรียน ชั้น ๒ รร.กบ.ทบ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)