หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒

พิธีเปิด

พล .ต. อภิชัย บุญช่วยเหลือ รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุงศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ ก.ค. ๖๕ เวลา ๑๓๐๐ -...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

กิจกรรมสัมพันธ์

กิจกรรมสัมพันธ์ นายสิบนักเรียน หลักสูตรนายสิบส่งกำลังผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒ วันพุธ ที่ ๑๐ ส.ค. ๖๕ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ณ อาคารที่พักนายทหารนักเรียน ชั้น ๒ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

กิจกรรมพลศึกษา

กิจกรรมพลศึกษา หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒ วันพุธ ที่ ๑๗ ส.ค. ๖๕ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๕

รร.กบ.ทบ. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนายสิบกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันพุธ ที่ ๒๔ ส.ค ๖๕ เวลา ๐๖๐๐ - ๐๘๐๐ ณ สนามก...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

จก.กบ.ทบ. พบปะ นสน. หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุง ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒

พลโท เทวมิตร พลภักดี จก.กบ.ทบ. พบปะนายสิบนักเรียน หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุง ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒ วันพุธ ที่ ๗ ก.ย. ๖๕ เวลา 0800 - 1000 ณ ห้องเรียนชั้น ๒ รร.ก...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีปัจฉิมนิเทศ

พิธีปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุง ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐ ณ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีปิดหลักสูตร

พิธีปิดหลักสูตร พลโท เทวมิตร พลภักดี จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิด หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุงศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๐๐ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (1)