หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๕ และรุ่นที่ ๖๖

พิธีเปิด

พิธีเปิดหลักสูตร พลตรี ชาครีย์ ภัทรพงศ์กุล ผอ.สกบ.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๕ และรุ่นที่ ๖๖ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๗ ก.ค. ๖๕ เว...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (5)  ไม่ถูกใจ (0)

การฝึกจัดทำแผนและคำสั่งการช่วยรบ

การฝึกจัดทำแผนและคำสั่งการช่วยรบ หลักสูตร ฝอ.๔ รุ่นที่ ๖๕ และรุ่นที่ ๖๖ วันที่ ๒๓ - ๒๔ ส.ค. ๖๕

อ่านต่อ...

ถูกใจ (4)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีปัจฉิมนิเทศ

พิธีปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๕ และรุ่นที่ ๖๖ วันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีปิดหลักสูตรและมอบของที่ระลึก

พิธีปิดหลักสูตรและมอบของที่ระลึก พลโท เทวมิตร พลภักดี จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๕ และรุ่นที่ ๖๖ ใน วันที่ ๘ กันยาย...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีมอบโล่รางวัลเรียนดี

พิธีมอบโล่รางวัลเรียนดี พลโท เทวมิตร พลภักดี จก.กบ.ทบ. มอบโล่รางวัลเรียนดี ให้แก่นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๕ และรุ่นที่ ๖๖ ที...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)