หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๔

พิธีเปิด

พล.ต. เทวมิตร พลภักดี รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๔ ในวันจันทร์ ที่ ๑๘ ต.ค. ๖๔ โดยใช้การอบรมทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีปิด

ผอ.สกบ.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๔ ในวันศุกร์ ที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๔ โดยใช้การอบรมทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)