หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุง ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑

พิธีเปิด

พล.ต. เทวมิตร พลภักดี รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบส่งกำลังบำรุงศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑ ในวันพุธ ที่ ๗ ก.ค. ๖๔ โดยใช้การอบรมทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีปิด

พล.ต.อิธคม วงศ์กล่อม ผอ.สบพ.กบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบส่งกำลังบำรุงศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑ ในวันพุธ ที่ ๑๕ ก.ย. ๖๔ โดยใช้การอบรมทางไกลผ่านระบบ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (4)  ไม่ถูกใจ (0)