หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๓

พิธีเปิด

พล.ต. เทวมิตร พลภักดี รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๓ ในวันอังคาร ที่ ๒๒ มิ.ย.๖๔ โดยใช้การอบรมทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีปิด

พล.ต. เทวมิตร พลภักดี รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๓ ในวันพุธ ที่ ๒๑ เม.ย.๖๔ โดยใช้การอบรมทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (4)  ไม่ถูกใจ (0)