หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๓

พิธีปิด

พล.ท.เชษฐา ตรงดี รอง เสธ.ทบ.(๔) เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มี.ค.๖๔ ณ ห้องเรียนใหญ่ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ดูงาน ทภ.๔

พ.อ. ณัฐพล มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๓ ศึกษาดูงาน ทภ.๔ ณ วันที่ ๒๒ - ๒๖ ก.พ. ๖๔ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ดูงาน ทภ.๓

พ.อ. ณัฐพล มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๓ ศึกษาดูงาน ทภ.๓ ณ วันที่ ๑๔ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงาน กบ.ทบ.

พ.อ. ณัฐพล มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๓ ศึกษาดูงาน กบ.ทบ. โดยมี พล.ท. ชัยมนตรี โพธิ์ทอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธาน ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

รร.กบ.ทบ. จัดกิจกกรรมเชื่อมความสัมพันธ์

รร.กบ.ทบ. จัดกิจกกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ นายทหารนักเรียนหลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ต.ค.๖๓ ณ อาคารที่พักนายทหารนักเรียน ชั้น ๒ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ท.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง จก.กบ.ทบ.

พล.ท.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๓ ในวันอังคารที่ ๒๐ ต.ค.๒๕๖๓ ณ ห้องเรียนใหญ่ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)