หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๒

พิธีปิดการศึกษา

พล.ท.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ก.ย.๖๓ ณ ห้องเรียนใหญ่ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงาน

พ.อ. ณัฐพล มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง (ฝอ.๔) รุ่นที่ ๖๒ ศึกษาดูงาน ทภ.๒ ณ วันที่ ๙ - ๑๑ ก.ย. ๖๓ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ต. เทวมิตร พลภักดี ผอ.สบพ.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิด

พล.ต. เทวมิตร พลภักดี ผอ.สบพ.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร "นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๒" ในวันจันทร์ที่ ๓ ส.ค.๖๓ โดยใช้การอบรมทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งมุ่งเน้นให้ นาย...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)