กิจกรรม กจบ. รุ่นที่ ๖๒

พิธีปิด

พล.ท.วรเกียรติ รัตนานนท์ รอง เสธ.ทบ.(๔) เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มี.ค.๖๓ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ดูงาน ทภ.๔

พ.อ. ณัฐพล มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๒ ศึกษาดูงาน ทภ.๔ ณ วันที่ ๑๗ - ๒๑ ก.พ. ๖๓ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ทดสอบร่างกาย

นทน.กจบ. รุ่นที่ ๖๒ ทดสอบร่างกายประจำปี ในวันศุกร์ที่ ๑๔ ก.พ. ๖๓ ณ สนามกีฬากรมยุทธ์

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)