หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๑

พล.ต. ชอบ รุ่งศรีทอง ผอ.สสน.กบ.ทบ.

พล.ต. ชอบ รุ่งศรีทอง ผอ.สสน.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ ส.ค.๖๓ ณ ห้องเรียนใหญ่ รร.กบ.ทบ.

อ่านต่อ...

ถูกใจ (8)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงาน

พ.อ. ณัฐพล มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง (ฝอ.๔) รุ่นที่ ๖๑ ศึกษาดูงาน ณ วันที่ ๒๒ - ๒๔ ก.ค. ๖๓ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

จก.กบ.ทบ. ตรวจเยี่ยม

พล.ท. ชัยมนตรี โพธิ์ทอง จก.กบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการเรียนทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ ของนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๑ และตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการของ นายทหา...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีเปิดการศึกษา

พล.ท. ชัยมนตรี โพธิ์ทอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๑ ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓ โดยใช้การอบรมทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ ซึ่งมุ่งเน้นให้...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)