หลักสูตรการบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. รุ่นที่ ๕

ศึกษาดูงาน ทภ.๑

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ได้นำคณาจารย์ และคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร การบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. รุ่นที่ ๕ ศึกษาดูงานในพื้นที่ ทภ.๑ ในวันที่ ๔ - ๖ ก.ย. ๖๒ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

เทสร่างกาย

นทน.บจด. รุ่นที่ ๕ ทดสอบร่างกายประจำปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ส.ค. ๖๒ ณ สนามกีฬากรมยุทธ์

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีไหว้ครู

พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู หลักสูตรการบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. รุ่นที่ ๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีเปิด

พล.ท.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูต รการบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. รุ่นที่ ๕ ในวันอังคารที่ ๓๐ ก.ค. ๖๒ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)