กิจกรรม กจบ. รุ่นที่ ๕๗

 รายการกิจกรรมทั้งหมด

- รายการกิจกรรมทั้งหมด กจบ.รุ่นที่ ๕๗

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีแสดงฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิต คณาจารย์ รร.กบ.ทบ. ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มี.ค.๕๘ ณ ห้องเรียน ชั้น ๒ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (5)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ท.วิวรรธน์ สุชาติ รอง เสธ.ทบ. เป็นประธานฯ

พล.ท.วิวรรธน์ สุชาติ รอง เสธ.ทบ. เป็นประธาน พิธีปิดการศึกษา นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มี.ค.๕๘ ณ ห้องเรียน ชั้น๒ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (4)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน.กจบ.๕๗ ดูงาน พธ.ทบ. และ ดูงาน ศูนย์กระจายสินค้า ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน.กจบ.๕๗ ดูงาน พธ.ทบ. และ ดูงาน ศูนย์กระจายสินค้า Seven Eleven สุวรรณภูมิ ในวันอังคารที่ ๒๔ มี.ค.๕๘ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. คณะอาจารย์ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๗ ศึกษาภูมิประเทศและดูงาน สาธารณรัฐ สิงคโปร์ ในวันที่ ๑๐-๑๒ มี.ค.๕๘ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (10)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. พา นทน. กจบ.รุ่นที่ ๕๗ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. พา นทน. กจบ.รุ่นที่ ๕๗ ศึกษาภูมิประเทศและดูงานในพื้นที่ ทภ.๑ ในวันพุทธที่ ๒๕ ก.พ.๕๘ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๗ ก.พ.๕๘ ฟังบรรยาย จทบ.ก.จ. และ พล.ร.๙ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานเปิดกีฬาภายในของ นทน.กจบ.รุ่นที่ ๕๗ ณ โรงพลศึกษา รร.สพ.สพ.ทบ. ในวันพุธที่ ๔ ก.พ.๕๘ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (0)

นทน.กจบ.รุ่นที่ ๕๗ ทดสอบร่างกายประจำปี ฯ

นทน.กจบ.รุ่นที่ ๕๗ ทดสอบร่างกายประจำปี ในวันพุทธที่ ๔ ก.พ.๕๘ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (4)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นทน.กจบ.รุ่นที่ ๕๗ ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นทน.กจบ.รุ่นที่ ๕๗ ศึกษาภูมิประเทศและดูงาน ในพื้นที่ ทภ.๒ ในวันที่ ๒๖-๓๑ ม.ค.๕๘ ฟังการบรรยายสรุปของ ทภ.๒ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (4)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. พา นทน.กจบ. ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. พา นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๗ ดูงานการประมวลด้วยวิธีการทางอีเล็คทรอนิกส์ ที่ กสท. บางรัก และโรงงานเมืองทอง มหาชัย จำกัด ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๗ อวยพรปีใหม่ พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ ฯ

นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๗ อวยพรปีใหม่ พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ในวันจันทร์ที่ ๕ ม.ค.๕๘ ณ ห้องเรียนชั้น ๒ รร.กบ.ทบ.

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ท.สมชาย ยังพิทักษ์ จก กบ.ทบ. ข้าราชการ กบ.ทบ. นทน. กจบ. รุ่นที่ ๕๗

พล.ท.สมชาย ยังพิทักษ์ จก กบ.ทบ. ข้าราชการ กบ.ทบ. นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๗ ไปร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ในวันจันทร์ที่ ๑ ธ.ค.๕๗ ...

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(5.93 KB)

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. พา นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๗ เยี่ยมชมดูงาน โรงพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. พา นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๗ เยี่ยมชมดูงาน โรงพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ ๒๖ พ.ย.๕๗ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน. กจบ. รุ่นที่ ๕๗ ศึกษาดูงาน กบ.ทบ. ในวันพุทธที่ ๒๖ พ.ย.๕๗

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน. กจบ. รุ่นที่ ๕๗ ศึกษาดูงาน กบ.ทบ. ในวันพุทธที่ ๒๖ พ.ย.๕๗ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ต.หลักแก้ว อัมโรสถ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก บรรยายให้ นทน.กจบ.รุ่นที่ ๕๗ เรื่อง การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ๒๔ พ.ย.๕๗

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีไหว้ครู กจบ. รุ่นที่ ๕๗

อ่านต่อ...

3 เอกสารแนบ(351.20 KB)

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีเปิดการศึกษา กจบ. รุ่นที่ ๕๗

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีเปิดการศึกษา ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๔

พ.อ.จาตุรนต์ จารุเสน รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ๕๔ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ในวันอังคารที่ ๒๗ พ.ค.๕๗ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีไหว้ครู ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๔

พ.อ.ธีระพล มณีแสง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีไหว้รู่ นทน. หลักสูตร ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๔ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มิ.ย.๕๗ เวลา ๐๘.๑๕ น. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (5)  ไม่ถูกใจ (0)

ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๔ และ ฝอ.๔ ผ่านสื่อฯ ดูงาน lotus

พ.อ.ธีระพล มณีแสง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. พา นทน. ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๔ และ ฝอ.๔ ผ่านสื่อฯ รุ่นที่ ๗ ดูงาน ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย ในวันอังคารที่ ๑๐ มิ.ย.๕๗

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๔ และ ฝอ.๔ ผ่านสื่อฯ ดูงาน พธ.ทบ.

พอ.ธีระพล มณีแสง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. พา นทน. ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๔ และ ฝอ.๔ ผ่านสื่อฯ รุ่นที่ ๗ ดูงาน พธ.ทบ. ในวันอังคารที่ ๑๐ มิ.ย.๕๗ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีปิดการศึกษา ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๔, ฝอ.๔ ผ่านสื่อฯ รุ่นที่ ๗

พล.ต.สมชาย ยังพิทักษ์ จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๔, ฝอ.๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ก.ค.๕๗ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร ฝอ.๔ ผ่านสื่อฯ รุ่นที่ ๗

พ.อ.จาตุรนต์ จารุเสน รอง จก.กบ.ทบ. (๑) เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุงผ่านอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๗ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ เม.ย.๕๗ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ดูงาน บริษัทเมืองทองมหาชัย จำกัด

พ.อ.ธีระพล มณีแสง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๖ ศึกษาดูงานและปฏิบัตืงานของ บริษัท เมืองทองมหาชัย จำกัด ในวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๖ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาภูมิประเทศและดูงานในพื้นที่ ทภ.๓

พ.อ.ธีระพล มณีแสง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๖ ศึกษาภูมิประเทศและดูงานในพิ้นที่ ทภ.๓ ในวันที่ ๑๖-๒๐ ธ.ค. ๕๖ ฟังบรรยายสรุปของ ทภ.๓ และ บชร.๓ ณ บชร.๓ ในวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๖ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.เฉลิมเกียรติ อวยพรปีใหม่

พ.อ.เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล ประธานคณะกรรมการ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๖ เป็นตัวแทน นทน. อวยพรปีใหม่ พ.อ.ธีระพล มณีแสง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ในวันที่ ๒ ม.ค. ๕๗

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.ธีระพล เป็นประธานในพิธีไหว้ครู

พ.อ.ธีระพล มณีแสง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีไหว้ครูหลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงทหารชั้นสูง รุ่นที่ ๕๖ ในวันที่ ๗ พ.ย. ๕๖ ณ ห้องเรียนชั้น ๒ รร.กบ.ทบ.

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

ฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ กบ.ทบ.

พ.อ.ธีระพล มณีแสง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๖ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการกฏิบัติงานของ กบ.ทบ. โดยมี พ.ต.จาตุรนต์ จารุเสน รอง กจ.กบ.ทบ. (๑) ให้การต้อนรับ ในวันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๖ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ดูงาน บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

พ.อ.ธีระพล มณีแสง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๖ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๖ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ นทน. กจบ.รุ่นที่ ๕๖

พ.อ.ธีระพล มณีแสง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๖ ในวันที่ ๓ ธ.ค. ๕๖ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ดูงาน สพ.ทบ.

พ.อ.ธีระพล มณีแสง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๖ เข้ารับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองช่างแสงและดูงานในโรงงานผลิตกระสุน ในวันที่ ๙ ธ.ค.๕๖ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ดูงาน บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด

พ.อ.ธีระพล มณีแสง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๖ ฟังบรรยายสรุปและดูงาน บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด ในวันที่ ๘ ม.ค.๕๖ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ฟังบรรยายสรุป บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

พ.อ.ธีระพล มณีแสง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๖ ฟังบรรยายสรุปและชมการสาธิตวิธีจัดการประมูลด้วยระบบ e-Auction ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในวันที่ ๘ ม.ค.๕๗ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีปิดกีฬาสี สานสัมพันธ์ นทน.กจบ. รุ่นที่่ ๕๖

พ.อ.ธีระพล มณีแสง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานให้พิธีปิดกีฬาสีสานสัมพันธ์ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๖ ในวันพุธที่ ๒๙ ม.ค.๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สนามฟุตบอล สส. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาภูมิประเทศและดูงานในพื้นที่ ทภ.๒ ระหว่างวันที่ ๓-๘ ก.พ.๕๗

ฟังบรรยายสรุปและดูงาน บก.ทภ.๒ โดยมี พ.อ.รวิโรจน์ เชื้อเพชร รอง เสธ.ทภ.๒ ให้การต้อนรับ ฟังบรรยายสรุป ณ บชร.๒ โดยมี พล.ต.มารุต ลิ้ม...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ทดสอบร่างกาย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ก.พ.๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๖ ทำการทดสอบร่างกายประจำปี

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ดูงาน ทภ.๑

พ.ต.ธีระพล มณีแสง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. พา นทน. กจบ. รุ่นที่ ๕๖ ศึกษาภูมิประเทศและดูงานในพื้นที่ ทภ.๑ วันที่ ๑๒ - ๑๔ มี.ค.๕๗ ฟังบรรยายสรุป ของ จทบ.ส.ก. และ กกล.บูรพา ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ดูงาน พธ.ทบ. และเทสโก้ โลตัส วังน้อย

พ.อ.ธีระพล มณีแสง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. พา นทน. กจบ. รุ่นที่ ๕๖ ไปดูงาน พธ.ทบ. ฟังบรรยายสรุปและดูงานศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส วังน้อย ในวันที่ ๑๙ มี.ค.๕๗ ดูงาน พธ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๕๖

๒๘ มี.ค.๕๗ พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๕๖ โดยมี พล.ท.ศุภกร สงวนชาติศรไกร ผช.เสธ.ทบ.ฝกบ. เป็นประธานในพิธี ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

กจบ. รุ่นที่ ๕๖ ทำการสอบ (ภาพ ๑๔ พ.ย.๕๖)

นทน. กจบ. รุ่นที่ ๕๖ ทำการสอบ (ภาพ ๑๔ พ.ย.๕๖)

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

กจบ. รุ่นที่ ๕๖ ทำการสอบ (ภาพ ๘ พ.ย.๕๖)

นทน. กจบ. รุ่นที่ ๕๖ ทำการสอบ (ภาพ ๘ พ.ย.๕๖)

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ภาพกิจกรรม กจบ.รุ่นที่ ๕๖...(เพิ่มเติม)

ภาพกิจกรรม..........เพิ่มเติม

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ภาพกิจกรรม นทน. กจบ.๕๖ ๒๘ ต.ค.๕๖

ภาพกิจกรรม นทน. กจบ.๕๖ ๒๘ ต.ค.๕๖

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีเปิดการศึกษา กจบ. รุ่นที่ ๕๖

พล.ต.สมชาย ยังพิทักษ์ จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร กจบ.รุ่นที่ ๕๖ ในวันอังคารที่ ๒๙ ต.ค.๕๖ ณ ห้องเรียน ชั้น ๒ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

กิจกรรม ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๔

กิจกรรม ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๔

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร ฝอ.๔ ผ่านสื่อฯ รุ่นที่ ๗

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร ฝอ.๔ ผ่านสื่อฯ รุ่นที่ ๗

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีปิดการศึกษา พสอ. รุ่นที่ ๑๒

พิธีปิดการศึกษา พสอ. รุ่นที่ ๑๒

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)