นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๒

พิธีปิดการศึกษา

พล.ท.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ก.ค.๖๒ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงานในพื้นที่ ทภ.๒

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงานในพื้นที่ ทภ.๒ ในวันที่ ๓ - ๕ ก.ค. ๖๒ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ดูงาน พธ.ทบ. และกรมอู่ทหารเรือ

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๒ ศึกษาดูงาน พธ.ทบ. และ กรมอู่ทหารเรือ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ม...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

กีฬาสัมพันธ์

กีฬาสัมพันธ์ หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๑ และ หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๕๘ โดยมี พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นปร...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีไหว้ครู

พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๑ และ หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๕๘ ในวันพฤหัสบดีที...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ทดสอบความรู้

ทดสอบความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษา ๒๓ เม.ย.๖๒ ณ รร.กบ.ทบ.

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีเปิดการศึกษา

พล.ต. วัชรปาณี มณีวรรณ รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ เม.ย. ๖๒ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (1)