กิจกรรม กจบ. รุ่นที่ ๖๑

พิธีปิดการศึกษา

พล.ท.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มี.ค.๖๒ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงาน พธ.ทบ. และ โลตัส

พ.อ. ณัญพล มั่นนาค ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๑ ศึกษาดูงาน พธ.ทบ. และ ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัส วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๒ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์

คณะผู้บังคับบัญชา พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล อาจารย์ และนทน. กจบ.๖๑ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้ต้อนรับคณะฯ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่สิงคโปร์ แ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงานในพื้นที่ ทภ.๑

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๑ ศึกษาดูงานในพื้นที่ ทภ.๑ ณ วันที่ ๒๐ - ๒๒ ก.พ. ๖๒ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

เทสร่างกาย

นทน.กจบ. รุ่นที่ ๖๑ ทดสอบร่างกายประจำปี ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ก.พ. ๖๑ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงานในพื้นที่ ทภ.๒

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๑ ศึกษาดูงานในพื้นที่ ทภ.๒ ณ วันที่ ๒๑ - ๒๕ ม.ค. ๖๒ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ดูงานโรงงานผลิตฯ

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๖๑ ศึกษาดูงาน โรงานงานผลิตรองเท้า บริษัท เมืองทองมหาชัย จำกัด และโรงงานผ้าลายพราง บริษัท โรงพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด ในวันพุธท...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงานในพื้นที่ ทภ.๓

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๑ ศึกษาดูงานในพื้นที่ ทภ.๓ ในวันที่ ๑๗ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงาน กบ.ทบ.

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๖๑ ศึกษาดูงาน กบ.ทบ. ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พ.ย. ๖๑ ณ บก.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู ฯ

พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู นทน. กจบ. รุ่นที่ ๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ พ.ย. ๖๑ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีเปิดการศึกษา

พล.ท.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง จก.กบ.ทบ.( ผบ.รร.กบ.ทบ.) เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๑ ในวันอังคารที่ ๓๐ ต.ค.๖๑ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ทดสอบความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษา ในวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๑

ทดสอบความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษา ในวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๑ ณ รร.กบ.ทบ.

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศ รร.กบ.ทบ. ในวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๑

แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศ รร.กบ.ทบ. ในวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๑ ณ ห้องเรียนรวม รร.กบ.ทบ.

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)