กิจกรรม กจบ. รุ่นที่ ๖๑

ดูงานโรงงานผลิตฯ

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๖๑ ศึกษาดูงาน โรงานงานผลิตรองเท้า บริษัท เมืองทองมหาชัย จำกัด และโรงงานผ้าลายพราง บริษัท โรงพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด ในวันพุธท...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงานในพื้นที่ ทภ.๓

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๑ ศึกษาดูงานในพื้นที่ ทภ.๓ ในวันที่ ๑๗ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงาน กบ.ทบ.

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๖๑ ศึกษาดูงาน กบ.ทบ. ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พ.ย. ๖๑ ณ บก.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู ฯ

พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู นทน. กจบ. รุ่นที่ ๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ พ.ย. ๖๑ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีเปิดการศึกษา

พล.ท.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง จก.กบ.ทบ.( ผบ.รร.กบ.ทบ.) เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๑ ในวันอังคารที่ ๓๐ ต.ค.๖๑ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ทดสอบความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษา ในวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๑

ทดสอบความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษา ในวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๑ ณ รร.กบ.ทบ.

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศ รร.กบ.ทบ. ในวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๑

แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศ รร.กบ.ทบ. ในวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๑ ณ ห้องเรียนรวม รร.กบ.ทบ.

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)