กิจกรรม กจบ. รุ่นที่ ๖๑

พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู ฯ

พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู นทน. กจบ. รุ่นที่ ๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ พ.ย. ๖๑ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีเปิดการศึกษา

พล.ท.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง จก.กบ.ทบ.( ผบ.รร.กบ.ทบ.) เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๑ ในวันอังคารที่ ๓๐ ต.ค.๖๑ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ทดสอบความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษา ในวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๑

ทดสอบความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษา ในวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๑ ณ รร.กบ.ทบ.

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศ รร.กบ.ทบ. ในวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๑

แนะนำการใช้ระบบสารสนเทศ รร.กบ.ทบ. ในวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๑ ณ ห้องเรียนรวม รร.กบ.ทบ.

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)