หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์การบริหารงานส่งกำลังบำรุง ฯ (พสอ.) รุ่นที่ ๑๕

พล.ท.รุจน์ อ่อนน้อมพันธุ์ จก.กบ.ทบ.เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาฯ

พล.ท.รุจน์ อ่อนน้อม พันธุ์ จก.กบ.ทบ. เป็นประธาน พิธีปิดการศึกษา หลักสูตร พัฒนา สัมพันธ์การบริหารงานส่งกำลังและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (พสอ.) รุ่นที่ ๑๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ ส.ค. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

เสวนา

เสวนา เรื่อง "ภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศใน อนาคต จะไปในทิศทางใดหลังจากที่มี พรบ. เทคโนโลยีป้องกันประเทศแล้ว" วันที่ 23 ส.ค.61 เวลา 0900-1200 ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีเปิด หลักสูตร พสอ. รุ่นที่ ๑๕

พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ รอง เสธ.ทบ.(๔) เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์การบริหารงานส่งกำลัง และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (พสอ.) รุ่นที่ ๑๕ ในวันอังคารที่ ๒๔ ก.ค.๖๑ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์

รร.กบ.ทบ. จัดกิจกกรมเชื่อมความสัมพันธ์ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร พสอ. รุ่นที่ ๑๕ ในวันจันทรืที่ ๒๓ ก.ค.๖๑ ณ อาคารที่พัก ชั้น ๒ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงานในพื้นที่ ทภ.๑

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร พสอ. รุ่นที่ ๑๕ ศึกษาดูงานในพื้นที่ ทภ.๑ ในวันที่ ๑๕ - ๑๗ ส.ค. ๖๑ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)