กิจกรรมหลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๑

พิธีปิดหลักสูตร

พล.ต.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ก.ค. ๖๑ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น ๒ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงาน ทภ.๑

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะ นทน. ฝอ.๔ E รุ่นที่ ๑๑ ดูงานในพื้นที่ ทภ.๑ ในวันที่ ๔ - ๖ ก.ค. ๖๑ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงานโรงพิมพ์ย้อมผ้าไทย

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน. ฝอ.๔ ผ่านสื่อฯ รุ่นที่ ๑๑ ดูงาน โรงพิมพ์ย้อมผ้าไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๑ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงาน สพ.ทบ.

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน. ฝอ.๔ ผ่านสื่อฯ รุ่นที่ ๑๑ ฟังบรรยายสรุปและดูงานการปฏิบัติงาน กรมสรรพวุธทหารบก ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๑ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีไหว้ครู

พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๑ และ หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๕๘ ในวันพฤหัสบดี...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ทดสอบความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษา ๒๔ เม.ย.๖๑

ทดสอบความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษา ๒๔ เม.ย.๖๑ ณ รร.กบ.ทบ.

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ต.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง รอง จก.กบ.ทบ. ฯ

พล.ต.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ เม.ย. ๖๑ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น ๒ รร.กบ.ทบ....

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)