กิจกรรมอื่นๆ

พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ผช.ผบ.ทบ. (๒)

พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ผช.ผบ.ทบ. (๒) เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา รร.กบ.ทบ. ครบรอบ ๖๔ ปี ในวันพุธที่ ๖ ม.ค.๖๔ ณ รร.กบ.ทบ.

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

การใช้งานระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ แผนกสารสนเทศ รร.กบ.ทบ. จัดอบรมเรื่อง "การใช้งานระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา ของ กองอนุศาสน...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.ท.หญิง สุทิศา ปานอุทัย และ ร.ท.อณิรุตน์ ชื่นชูเดช

พ.ท.หญิง สุทิศา ปานอุทัย และ ร.ท.อณิรุตน์ ชื่นชูเดช เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง โปรแกรมและแนวทางการเลือกใช้โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ทบ. ในวันอัง...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ต.ชูชาติ คำนุช ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. มาตรวจเยี่ยม

พล.ต.ชูชาติ คำนุช ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. มาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ COVID-19 ( ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่) ในวันที่ ๗ พ.ค.๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (4)  ไม่ถูกใจ (0)

วันสถาปนา ๖๓ ปี

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา รร.กบ.ทบ. ครบรอบ ๖๓ ปี ในวันศุกร์ที่ ๓ ม.ค.๖๓ ณ ห้องเรียนรวม รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

วันปิยมหาราช

พ.อ. ณัฐพล มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. วางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธี รับ – ส่ง หน้าที่

พิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ระหว่าง พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาระบบ ๑ และ พ.อ. ณัฐพล มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ในวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๒ ณ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ท. ชนาวุธ บุตรกินรี จก.ยก.ทบ. และคณะ ฯ

พล.ท. ชนาวุธ บุตรกินรี จก.ยก.ทบ. และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยมทางฝ่ายอำนวยการ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการจัดฝึกอบรม ของ รร.กบ.ทบ. ในวันที่ ๓ ก.ย.๖๒ โดยมี พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

km

จัดนิทรรศการงานมหกรรมการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. โดยมี พล.ท. ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ประเมินคุณภาพการศึกษา

พล.ต.วิสันติ สระศรีดา เสธ.ยศ.ทบ . ประธานคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา รร.กบ.ทบ. โดยมี พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธาน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนากำลังพลที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานส่งกำลังบำรุง รากฐานที่แข็งแรงของงานส่งกำลังบำรุงเริ่มต้นจากผู้ปฏิบัติ" ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

สถาปนา ๖๒ ปี

พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา รร.กบ.ทบ. ครบรอบ ๖๒ ปี ในวันศุกร์ที่ ๔ ม.ค.๖๑ ณ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.นรณัฏฐ์ สุวรรณรงค์ ประธานรุ่น พสอ. รุ่นที่ ๑๕

พ.อ.นรณัฏฐ์ สุวรรณรงค์ ประธานรุ่น พสอ. รุ่นที่ ๑๕ มอบ เครื่องสำรองไฟจำนวน ๑ ชุด และแบตตารี่สำรอง จำนวน ๔ ก้อน เพื่อไว้ใช้สำรองไฟ ให้กับระบบสารสนเทศ รร.กบ.ทบ. ในวันที่ ๒ พ.ย.๖๑...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

Smart man Smart soldier

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำกำลังพล ร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของกองทัพบก "Smart man Smart soldier" เพื่อกระตุ้นให้กำลังหน่วยตื่นตัวในการดูแลสมรรถภาพร่างกาย ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูป วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาวงกลม ยศ.ทบ. ในวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

การบรรยายวิทยฐานะข้าราชการที่ทำหน้าที่สอน

พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล เปิดการอบรม การบรรยายวิทยฐานะข้าราชการที่ทำหน้าที่สอน โดย พ.อ.หญิง สุปาณี สรรพชัย ในวันที่ 16 พ.ค 61 ณ. รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ประชุมสื่อการเรียนการสอน

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำสื่อการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการศึกษา, รร.เหล่า/สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษา ทบ. ในวันศุกร์ที่ ๑๑ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

อบรมการใช้ระบบสารสนเทศ

พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธาน เปิดการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ ในเรื่องของ e-Learning และการจัดทำแผนอิงระบบประกัน โดยใช้ห้วงเวลาการอบรม ในวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐ ณ รร.ก...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.หญิงพรพิมล โพธิ์ทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก ฯ

เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๑ พ.อ.หญิงพรพิมล โพธิ์ทอง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก พร้อมด้วยคณะสมาชิกฯ ร่วมกับ พ.อ.สุเอซ อมายกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ จนท.รร.กบ.ทบ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ประกันคุณภาพการศึกษา

พล.ต.พีรพงศ์ ไวกาสี ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. ประธานคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา รร.กบ.ทบ. โดยมี พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.กล้าณรงค์ ไพรีพ่ายฤทธิเดช รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ.ฯ

พ.อ.กล้าณรงค์ ไพรีพ่ายฤทธิเดช รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. แนะนำการศึกษาต่อสถาบันศึกษา รร.เหล่า / สายวิทยาการ และหน่วยของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ท...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (1)

วันสถาปนา ๖๑ ปี รร.กบ.ทบ.

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา รร.กบ.ทบ. ครบรอบ ๖๑ ปี ในวันศุกร์ที่ ๕ ม.ค.๖๑ ณ ห้องเรียนรวม รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ต. Ha Tuan Vu ผบ.วิทยาลัยส่งกำลังบำรุงกองทัพประชาชนเวียดนาม

พล.ต. Ha Tuan Vu ผบ.วิทยาลัยส่งกำลังบำรุงกองทัพประชาชนเวียดนาม พร้อมคณะรวมจำนวน ๕ นาย เยี่ยมชม และรับฟังการบรรยายสรุปในด้านการส่งกำลังบำรุง โดยมี พล.ต. เทวมิตร พลภักดี ผอ.สบพ.กบ.ทบ. ให้การต...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ป่วย

พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นขต.รร.กบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ป่วย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. วางพวงมาลา

พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. วางพวงมาลา ถวายสักการะพระบรมรูป วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาวงกลม ยศ.ทบ. ในวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๐ เวลา ๐๙๐๐ น. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.หญิง พรพิมล โพธิ์ทอง ปธ.สม.ทบ.สาขา กบ.ทบ. และสมาชิกฯ พร้อม รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. กับกำลังพล ฯ

วันที่ ๑๒ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ น. พ.อ.หญิง พรพิมล โพธิ์ทอง ปธ. สม.ทบ.สาขา กบ.ทบ. และสมาชิกฯ พร้อม รอง ผบ.รร. กบ.ทบ. กับกำลังพล ได้ร่วมกิจกรรมนำต้นดาวเรือง มาประดับ ณ รร. กบ.ทบ. เพื...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ฯ

พิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ระหว่าง พล.ต. วัชร ปาณี มณีวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุน กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก กับ พ.อ.สุ เอซ อมาตย กุล รอง ผบ.รร. กบ.ทบ. ในวันที่ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.กศ.รร. กบ.ทบ. และข้าราชการ รร. กบ. ทบ. แสดงความยินดีกับ พ.อ. วัชร ปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร. กบ.ทบ. ที่ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น ในวันที่ ๔ ก.ย.๖๐ ณ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ.ฯ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐๓๐ น. พล.ท. ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ. และนาง สุธิรา เหลืองทองคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และกำลังพล กบ.ทบ. รวมทั้ง...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ.ฯ

พล.ท. ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ. นาง สุธิรา เหลืองทองคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ใน วันที่ ๑๔ ก.ค.๖๐ ณ ห้องเรีย...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ.ฯ

เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๑๐๐ พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ. เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรม “ตลาดนัดเพื่อเพิ่มรายได้กำลังพล กบ.ทบ. ครั้งที่ ๑” อันเป็นกิจกรรมหนึ่งของ “โค...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะ ฯ

วันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๐ พ.อ. วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร. กบ.ทบ. นำคณะกำลังพล รร. กบ.ทบ. เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระบรมมหาราชว...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ. ฯ

พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ. ได้เดินทางไปดูความคืบหน้าของโครงการศูนย์การเรียนรู้ (ห้องสมุดมีชีวิต) ณ รร.กบ.ทบ. โดยมี นางสุธิรา เหลืองทองคำ และสมาชิกฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย....

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธี เปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการส่งกำลังบำรุง เรื่อง การพัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุงในด้านจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ ของ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และข้าราชการ รร.กบ.ทบ. ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันอังคารที่ ๙ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ ณ บริเวณหอพระพุทธสิงห์ชัยมงคล หน้า กอศจ.ยศ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. แสดงความยินดีกับนายทหารประทวนที่ได้รับยศสูงขึ้น ในวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๐

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย รอง จก.ยศ.ทบ. ประธานคณะอนุกรรมการ ฯ

พล.ต.สุรศักดิ์ แพน้อย รอง จก.ยศ.ทบ. ประธานคณะอนุกรรมการ การประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ประจำปี ๒๕๖๐ และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.กบ.ทบ. โดยมี พ.อ.วัชรป...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. คณาจารย์ และกำลังพล รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. คณาจารย์ และกำลังพล รร.กบ.ทบ. ร่วมพิธีวันมาฆบูชา กับ ยศ.ทบ. ณ พื้นที่ ยศ.ทบ. ในวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๐ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ฯ

ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง การวัดผลการศึกษาของครูอาจารย์ ในวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๐ ณ ห้องเรียนหมายเลข ๒ ของ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผช.ผบ.ทบ. ฯ

พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา รร.กบ.ทบ. ครบรอบ ๖๐ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ม.ค.๖๐ ณ ห้องเรียนรวม รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. และข้าราชการ รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. และข้าราชการ รร.กบ.ทบ. อวยพรปีใหม่ พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธ.ค.๕๙ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

กิจกรรม smart man การออกกำลังกายของ ข้าราชการ รร.กบ.ทบ.

กิจกรรม smart man การออกกำลังกายของ ข้าราชการ รร.กบ.ทบ. ในวันพุธที่ ๗ ธ.ค.๕๙ ณ บริเวณ ยศ.ทบ.

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานในการออกกำลังกายของข้าราชการ รร.กบ.ทบ. ในวันพุธที่ ๓๐ พ.ย.๕๙ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูป วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาวงกลม ยศ.ทบ. ในวันที่ ๒๑ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธี รับ –ส่ง หน้าที่ ฯ

พิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ระหว่าง พล.ต .สมบัติ เพชรประดับวงศ์ นายทหารฝ่าย เสนาธิ การ ประจำผู้บังคับบัญชา กับ พ.อ. วัชร ปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร .กบ.ทบ. ในวันที่ ๑๒ ต.ค.๕๙ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร .กบ.ทบ. มอบของที่ระลึกให้ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๙ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ยศ.ทบ. นำครู - อาจารย์ รร.เหล่า/สายวิทยาการ เข้าศึกษาดูงาน ฯ

ยศ.ทบ. นำครู - อาจารย์ รร.เหล่า/สายวิทยาการ เข้าศึกษาดูงาน การเรียนการสอนแบบ สมาร์ท คลาสรูม (Smart Classroom) ในวันอังคารที่ ๒๓ ส.ค.๕๙ ณ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ. ฯ

พล.ท .ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ ๒๓ ส.ค.๕๙ ณ อาคารบ้านพัก ข้าราชการ นายทหารประทวน กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

รร.กบ.ทบ. จัดการอบรมการจัดการความรู้ของ รร.กบ.ทบ. ฯ

รร .กบ.ทบ. จัดการอบรมการจัดการความรู้ของ รร .กบ.ทบ. หัวข้อการจัดทำงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล ในวันที่ ๒๒ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ โดยมี พ.อ.กริช อินทรา ทิ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

นายทหารสัญญาบัตรที่บรรจุใหม่ ของ กบ.ทบ.ฯ

นายทหารสัญญาบัตรที่บรรจุใหม่ ของ กบ.ทบ. ศึกษาดูงานและฝึกอบรมที่ รร.กบ.ทบ. ในวันศุกร์ที่ ๕ ส.ค.๕๙ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.ฉกาจ ขันตี ผอ.กศ.ยศ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะตรวจฯ

พ.อ.ฉกาจ ขันตี ผอ.กศ.ยศ.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะตรวจ คณะกรรมการตรวจและให้คำแนะนำทางการศึกษาให้ รร.กบ.ทบ. ในวันจันทร์ที่ ๗ มิ.ย.๕๙ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ต.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ รอง จก.ยศ.ทบ. (๑) พร้อมคณะ ฯ

พล.ต.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ รอง จก.ยศ.ทบ. (๑) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ของ รร.กบ.ทบ. ในวันที่ ๑ มิ.ย.๕๙ โดย พ.อ.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. และคณะให้การต้...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (5)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ.ฯ

พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ. / ผบ.รร.กบทบ. เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง (กจบ.) ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พ.ค.๕๙ ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา โดยมีศิษย์เ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร กจบ. ในวันพุธที่ ๑๑ พ.ค.๕๙ ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ฯ

พ. อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ร่วมใส่บาตร เนื่องในวันสงกรานต์ ณ ยศ.ทบ. ในวันจันทร์ที่ ๑๑ เม.ย.๕๙ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

คุณ สุธีรา เหลืองทองคำ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาฯ

คุณ สุธีรา เหลืองทองคำ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมส่งกำลังบำรุงทหารบกเป็นประธานพิธี ในงานสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ในวันศุกร์ที่ ๘ เม.ย.๕๙ ณ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

๒๗ ม.ค.๕๙ ยศ.ทบ. ประเมินคุณภาพการศึกษาฯ

๒๗ ม.ค.๕๙ ยศ.ทบ. ประเมินคุณภาพการศึกษา รร.กบ.ทบ. โดยมี พล.ต.เศกสุข กำธร ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการในการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

นางสุธีรา เหลืองทองคำ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาฯ

นางสุธีรา เหลืองทองคำ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เป็นประธานงานวันเด็ก ของกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ในวันเสาร์ที่ ๙ ม.ค.๒๕๕๙ ณ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (4)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ท.วราห์ บุญญะสิทธิ์ รอง เสธ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญฯ

พล.ท.วราห์ บุญญะสิทธิ์ รอง เสธ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนา รร.กบ.ทบ. วันอังคารที่ ๕ ม.ค.๕๙ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (6)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. และข้าราชการ รร.กบ.ทบ. อวยพรปีใหม่ พอ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ในวันพุทธที่ ๒๓ ธ.ค.๕๘

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ให้การต้อนรับคณะนายทหารจาก รร.พธ.พธ.ทบ. มาเยี่ยมชมและดูงาน ด้าน e - learning ในวันอังคารที่ ๑๓ ต.ค.๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (12)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธี รับส่งหน้าที่ระหว่าง พล.อ.สมชาย ยังพิทักษ์ฯ

พิธี รับส่งหน้าที่ระหว่าง พล.อ.สมชาย ยังพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก กับ พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ. ในวันศุกร์ที่ ๒ ต.ค.๕๘ ณ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (4)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. มอบของที่ระลึกให้ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๘ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (6)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ต.ธนเดช เหลืองทองคำ รอง จก.กบ.ทบ.ฯ

พล.ต.ธนเดช เหลืองทองคำ รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานงานผูกพัน วันเก่า คืนสู่เหย้า ชาว กจบ.๕๑ - กจบ.๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ก.ย.๕๘ เวลา ๑๘๐๐ ณ ห้องอาหารชั้น ๒ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (6)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดสัมมนา หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มิ.ย.๕๘ ณ โรงแรมเมธาวลัย จ. เพชรบุรี ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (6)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ณ โรงแรมเมธาวลัย จ.เพชรบุรี ในวันพุธที่ ๒๔ มิ.ย.๕๘ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (5)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานการประชุมฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานการประชุมปรับปรุงหลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิ.ย.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ น. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และข้าราชการ รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และข้าราชการ รร.กบ.ทบ. ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พ.ค.๕๘ เวลา ๐๘๓๐ ณ บริเวณหอพระพุทธสิงห์ชัยมงคล หน้า กอศจ.ยศ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานประชุมปรับปรุงหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง โดยมี นทน. ที่เคยเป็นศิษย์เก่า กจบ. ที่มีผลการเรียนดีเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ ๑๙ พ.ค.๕...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

นางนงลักษณ์ ยังพิทักษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ฯ

นางนงลักษณ์ ยังพิทักษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแม่บ้านกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ที่ รร.กบ.ทบ. ในวันอังคารที่ ๒๘ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๗๐๐ น. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี สรงน้ำพระ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ และนอกจากนั้น พ.อ.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. และข้าราชการ รร.กบ.ทบ. รดน้ำขอพร รอง ผบ.รร....

อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และข้าราชการ รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และข้าราชการ รร.กบ.ทบ. ร่วมพิธีตักบาตรสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร จก.ยศ.ทบ. เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เม.ย.๕๘ ณ ลานหน้า บก.ยศ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

คุณ นงลักษณ์ ยังพิทักษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ฯ

คุณ นงลักษณ์ ยังพิทักษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมส่งกำลังบำรุงทหารบกและข้าราชการ กบ.ทบ. เยี่ยมชมงานกาชาด ในวันศุกร์ที่ ๓ เม.ย.๕๘ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และข้าราชการ ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และข้าราชการ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ในวันอังคารที่ ๓ มี.ค.๕๘ ณ บริเวณหอพระพุทธสิงห์ชัยมงคลหน้า กอศจ.ยศ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ต.ชำนาญ เกิดผล ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประกันฯ

พล.ต.ชำนาญ เกิดผล ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ. และคณะประเมินคุณภาพการศึกษา ของ รร.กบ.ทบ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมี พ.อ.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. ให้การต้อ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ท.สมชาย ยังพิทักษ์ จก.กบ.ทบ.และ คุณนงลักษณ์ ยังพิทักษ์ ฯ

พล.ท.สมชาย ยังพิทักษ์ จก.กบ.ทบ.และ คุณนงลักษณ์ ยังพิทักษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ร่วมงานมหกรรมสินค้ามือสอง ณ บริเวณสนามฟุตบอล อาคารสวัสดิการกลางกองทัพบก (เกียกกาย) ในว...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (1)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ร่วมทำบุญเฉลิมพระเกียรติฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ร่วมทำบุญเฉลิมพระเกียรติและทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ ลานหน้า บก.ยศ.ทบ. ในวัศุกร์ที่ ๙ ม.ค.๕๘ เวลา ๐๗๑๐ น. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนา ฯ

พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนา รร.กบ.ทบ. ปีที่ ๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๕ ม.ค.๕๘ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. และข้าราชการ รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. และข้าราชการ รร.กบ.ทบ. อวยพรปีใหม่ พอ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ในวันอังคารที่ ๓๐ ธ.ค.๕๗ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ.เป็นประธาน การฟังบรรยายพิเศษ

พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธาน การฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย โดย ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. ในวันอังคารที่ ๑๖ ธ.ค.๕๗ เวลา ๑๓๐๐-๑๔๓๐ ณ ห้องเรียนชั้น ๒...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูป ณ ศาลาวงกลม

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ท.สมชาย ยังพิทักษ์ จก.กบ.ทบ. และข้าราชการ กบ.ทบ.ได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ร.พ.ศิริราช ในวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๗

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธี รับ - ส่งหน้าที่

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธืปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา กบ.ทบ.ฯ

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

บริจาคเงินและสิงของให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า)

พ.อ.ธีระพล มณีแสง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และข้าราชการ รร.กบ.ทบ. บริจาคเงินและสิงของ ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) ถ.ติวานนท์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในวันพุธที่ ๓๐ ก.ค.๕๗ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการความรู้ของ กบ.ทบ.

พ.อ.กัมพล ดิษฐคำเริง รอง จก.กบ.ทบ.(๓) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการความรู้ของ กบ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๑ ในวันพุธที่ ๒๓ ก.ค.๕๗ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

มอบ ธัญพืชอัดแท่ง ให้แก่ กองพันทหารราบมณฑลทหารราบที่ ๑๑

พ.อ.ธีระพล มณีแสง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. มอบธัญพืชอัดแท่งให้แก่กองพันทหารราบมณฑลทหารราบที่ ๑๑ ในวันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๗

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

สมาคมแม่บ้าน กบ.ทบ. จัดของใช้ไปมอบให้ทหารที่ กองทัพภาคที่ ๑

สมาคมแม่บ้าน กบ.ทบ. จัดของใช้ไปมอบให้ทหารที่กองพันภาคที่ ๑ และทหารประจำจุดบริการประชาชน ณ บริเวณ วัดประทูนนอก เอกชัย ซอย ๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มิ.ย.๕๗ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีสรงน้ำพระ กบ.ทบ.

พ.อ.ธีระพล มณีแสง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ร่วมพิธีสรงน้ำพระของ กบ.ทบ. และขอรับพรจาก จก.กบ.ทบ. เนื่องใจวันสงกราต์ ของ กบ.ทบ. ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ เม.ย.๕๗ ณ หน้าห้องประชุม กบ.ทบ. (๑) ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ร่วมประเพณีสงกรานต์ ๑๐ เม.ย.๕๗

พ.อ.ธีระพล มณีแสง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ร่วมพิธีประเพณีสงกรานต์ ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๒๗ รูป ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เม.ย.๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานหน้า บก.ยศ.ทบ.

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ยศ.ทบ. ฯ

คณะอนุกรรมการประเมิณคุณภาพการศึกษา ยศ.ทบ. เข้าตรวจการประกันคุณภาพการศึกษา รร.กบ.ทบ. วันที่ ๒ เม.ย.๕๗ โดยมี พล.ต.ชำนาญ เกิดผล เป็นประธานคณะอนุกรรมการและ พ.ต.ธีระพล มณีแสง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ให้การต้อนรั...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สุขสันต์ บุญชิต เป็นพี่เลี้ยงแนะแนวทางปฏิบัติงาน รร.กบ.ทบ.

พ.ต.ธีระพล มณีแสง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ให้ พ.อ.สุขสันต์ บุญชิต ผศ.กศ.รร.กบ.ทบ. เป็ฯพี่เลี้ยงแนะนำแนวทางปฏิบัติงาน รร.กบ.ทบ. ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ที่มาดูงาน ในวันที่ ๕ ก.พ.๕๗ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

ครบรอบ ๕๗ ปี โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

พล.ศุภกร สงวนชาติศรไกร ผช.เสธ.ทบ.ฝกบ. เป็นประธานในพิธีงานทำบุญ วันสถาปนาโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ศิษย์เก่า พสอ. และ บริษัท กรุงเทพ โอเอ คอมส์ จำกัด ฯ

ศิษย์เก่า พสอ. และ บริษัท กรุงเทพ โอเอ คอมส์ จำกัด มอบระบบโทรทัศน์วงจรปิด ให้กับโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบอก ครบรอบ ๕๗ ปี ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สุขสันต์ และข้าราชการ อวยพรปีใหม่ พ.อ.ธีระพล

พ.อ.สุขสันต์ บุญชิต ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. และข้าราชการ รร.กบ.ทบ. อวยพรปีใหม่ พ.อ.ธีระพล มณีแสง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ในวันที่ ๒ ม.ค. ๕๗

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ข้าราชการ กศ.รร.กบ.ทบ. อวยพรปีใหม่ ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ.

ข้าราชการ กศ.รร.กบ.ทบ. อวยพรปีใหม่ พ.อ.สุขสันต์ บุญชิต ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. ในวันที่ ๒ ม.ค. ๒๕๕๗

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

กำลังพล รร.กบ.ทบ. ทำกิจกรรม ๕ ส.

กำลังพล รร.กบ.ทบ. ทำกิจกรรม ๕ ส. ทำความสะอาดในอาคารและรอบบริเวณอาคาร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๕๖

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.ธีระพล มณีแสง พบปะกำลังพล ทุกวันพุธที่ ๒ ของเดือน

พ.อ.ธีระพล มณีแสง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. พบปะกำลังพลและให้นโยบาย ทุกวันพุธที่ ๒ ของเดือน

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.ธีระพล มณีแสง ที่ได้รับตำแหน่ง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.

ขอแสดงความยินดี พ.อ.ธีระพล มณีแสง ที่ได้รับตำแหน่ง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. โดยมีการรับส่งหน้าที่จาก พล.ต. ชำนาญ เกิดผล เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)