ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

ร่วมแสดงความยินดีกับ จก.กบ.ทบ. และ รอง จก.กบ.ทบ. ในโอกาสได้รับการเลื่อนยศที่สูงขึ้น

พ.อ. พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำ หน.นขต.รร.กบ.ทบ. ตลอดจน คณาจารย์ รร.กบ.ทบ. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ท เทวมิตร พลภักดี จก.กบ.ทบ. และ พล.ต. อภิชัย บุญช่วยเหลือ รอง จก.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลในสังกัด รร.กบ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๖

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลในสังกัด รร.กบ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๖ วันพุธที่ ๒๓ ส.ค. ๖๖ เวลา ๐๕๓๐ - ๐๙๓๐ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (จตุจักร) ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

การประชุมสภาการฝึกอบรม รร.กบ.ทบ. ครั้งที่ ๓/๖๖

รร.กบ.ทบ. จัดประชุมสภาการฝึกอบรม รร.กบ.ทบ. ครั้งที่ ๓/๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๖ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม กบ.ทบ. โดยมี พลโท เทวมิตร พลภักดี จก.กบ.ทบ./ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธาน ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

สมาคมแม่บ้าน กบ.ทบ.ได้นำคณะผู้บังคับบัญชา และ คณะแม่บ้าน ของ บก.ทบ. เก็บพืชผักสวนครัวที่แปลงปลูกผักสวนครัวภายในพื้นที่ รร.กบ.ทบ.

สมาคมแม่บ้าน กบ.ทบ. ได้นำคณะผู้บังคับบัญชา กบ.ทบ. เก็บผลิตผลพืชผักสวนครัวที่แปลงปลูกผักสวนครัวภายในพื้นที่ รร.กบ.ทบ. เพื่อนำไปประกอบอาหาร ให้แก่กำลังพล ของ กบ.ทบ. เป็นการ ส่งเสร...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล กบ.ทบ. เพื่อสนับสนุนการศึกษา

พล.ท.เทวมิตร พลภักดี จก.กบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล กบ.ทบ. เพื่อสนับสนุนการศึกษา และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กำลังพล จำนวน 157 ทุน เมื่อว...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

กิจกรรมการสวดมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธัมมัสสวนะ ประจำเดือน พ.ค. ๖๖

พ.อ. พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ. ร่วมกิจกรรมการสวดมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธัมมัสสวนะ ประจำเดือน พ.ค. ๖๖ ในวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๖ เวลา ๐๗๓๐ ณ ศาลามหาสติปัฏฐาน อุทยานพุธธร...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรื่อง ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง (ฝอ.๔) ในวันอังคารที่ ๒๘ - ๓๑ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

งานวันคล้ายวันสถาปนา รร.กบ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๖๖ และเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น

โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก ครบรอบปีที่ ๖๖ และพิธีเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.อ. พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันปิยมหาราช ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวล...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. พบปะกำลังพลและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน

วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๐๐ พ.อ.พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ทำการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลพระภูมิชัยมงคล ยศ.ทบ. และศาลเสด็จปู่ลานไกรสีห์...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาตำแหน่ง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.

รร.กบ.ทบ. ได้จัดพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาตำแหน่ง รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ระหว่าง พล.ต. ณัฐพล มั่นนาค ซึ่งเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สบพ.กบ.ทบ. และ พ.อ. พีรวัส สุขการค้า ซึ่งเข้ารับตำแหน่ง รอ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ รร.กบ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕

พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ รร.กบ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ รร.กบ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ ได้แก่ พ.ท. อมรเทพ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (4)  ไม่ถูกใจ (0)

รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. พบปะกำลังพล รร.กบ.ทบ. และบรรยายเรื่องการเงินส่วนบุคคล

รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. พบปะกำลังพล รร.กบ.ทบ. และบรรยายเรื่องการเงินส่วนบุคคล วันที่ ๑๖ กันยายน ๖๕ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

การประชุมคณะกรรมการสภาการฝึกอบรม รร.กบ.ทบ.ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๕

การประชุมคณะกรรมการสภาการฝึกอบรม รร.กบ.ทบ. ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๕ พลโท เทวมิตร พลภักดี จก.กบ.ทบ/ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสภาการฝึกอบรม รร.กบ.ทบ. ครั้งที่ ๒/ ๒...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

การทดสอบสมรรถภาพของกำลังพล รร.กบ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕

รร.กบ.ทบ. ดำเนินการ ทดสอบสมรรถภาพของกำลังพล รร.กบ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๘ ส.ค. ๖๕ เวลา ๐๖๐๐ - ๐๘๐๐ ณ สนามกีฬากรมยุทธศึกษาทหารบก ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

โครงการปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พลโท เทวมิตร พลภักดี จก.กบ.ทบ. พร้อมด้วยกำลังพล กบ.ทบ. ตลอดจนคณะแม่บ้านทหารบก สาขา กบ.ทบ. ร่วมโครงการปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พ.อ. ณัฐพล มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 27 ก.ค. 65 ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

การจัดชุดครูฝึกเคลื่อนที่ไปเปิดหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ให้แก่กำลังพลในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

รร.กบ.ทบ. จัดชุดครูฝึกเคลื่อนที่เพื่อฝึกอบรมความรู้ด้านงานส่งกำลังบำรุงทหารบกให้แก่กำลังพลในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมี พ.อ. ณัฐพล มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

การจัดชุดครูฝึกเคลื่อนที่ไปเปิดหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ให้แก่กำลังพล ทภ.๑

รร.กบ.ทบ. จัดชุดครูฝึกเคลื่อนที่เพื่อฝึกอบรมความรู้ด้านงานส่งกำลังบำรุงทหารบกให้แก่กำลังพล ทภ.๑ ในวันที่ ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมี พ.อ. ณัฐพล มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานการฝึก...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

การจัดชุดครูฝึกเคลื่อนที่ไปเปิดหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ให้แก่กำลังพล ทภ.๔

รร.กบ.ทบ. จัดชุดครูฝึกเคลื่อนที่เพื่อฝึกอบรมความรู้ด้านงานส่งกำลังบำรุงทหารบกแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ให้แก่กำลังพล ทภ.๔ ในวันที่ ๗ - ๑๑ มีนาคม ๓๕๖๕ โดยมี พ.อ. ณัฐพล ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

การตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม (Site Visit)

รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ยศ.ทบ. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม ณ ที่ตั้งหน่วย (Site Visit) ในวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๕ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

การตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม รร.กบ.ทบ. (VTC)

รร.กบ.ทบ. รับการตรวจเยี่ยมจากคณะตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ยศ.ทบ. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานประกันคุณภาพฯ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ผ่านระบบ ZOOM ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา รร.กบ.ทบ. ครบรอบปีที่ ๖๕

โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบกจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก ครบรอบปีที่ ๖๕ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗๓๙ - ๐๙๓๐ ณ โรง เรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก โดยมี พล.ท. ภูวน...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช

พ.อ.ปรีดา เชยคำแหง ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาพระบรมราชาน...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีเกษียณอายุราชการ

ใน วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ พ.อ. ณัฐพล มั่นนาค เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการ ของกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องเรียนใหญ่ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก *** ก่อนเข้าร่วมพิ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีวางพวงมาลา

พ.อ.ณัฐพล มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาพระบรมราชานุ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ

พ.อ. ณัฐพล มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ได้ร่วมพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ป้องกันโควิด-19

รร.กบ.ทบ. ได้มีมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นไปตามระเบียบของ ทบ. ซึ่งกำลังพลของ รร.กบ.ทบ. ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ในการวัดอุณหภูมิก่อนเข้า รร.กบ.ทบ. สวมใส่หน้...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

๙ คำที่พ่อสอน

๙ คำที่พ่อสอน

อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (1)

ชมพระเมรุมาศ

พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ., คณะแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ., คณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน กจบ. รุ่นที่ ๖๐ ชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙ วันที่ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ร่วมร้องเพลงแม่แห่งแผ่นดิน

ร่วมร้องเพลงแม่แห่งแผ่นดิน

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ร้องด้วยใจ ถวายพระองค์

ร้องด้วยใจ ถวายพระองค์ เพลงต้นไม้ของพ่อ

อ่านต่อ...

ถูกใจ (6)  ไม่ถูกใจ (0)

อธิบายการใช้งานระบบการบริหารจัดการ e – Learningและระบบ สนับสนุนการจัดการ e – Learning

ระบบ วันและเวลา 1 ระบบ Content Management Systems 4 กันยายน 2557 เวลา 9.00 -10.15 น . ...

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(3,139.10 KB)

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

ฟังการบรรยาย การพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ฟังการบรรยาย การพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)