ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางพวงมาลา

พ.อ.ณัฐพล มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาพระบรมราชานุ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ

พ.อ. ณัฐพล มั่นนาค รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ได้ร่วมพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ป้องกันโควิด-19

รร.กบ.ทบ. ได้มีมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นไปตามระเบียบของ ทบ. ซึ่งกำลังพลของ รร.กบ.ทบ. ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ในการวัดอุณหภูมิก่อนเข้า รร.กบ.ทบ. สวมใส่หน้...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

๙ คำที่พ่อสอน

๙ คำที่พ่อสอน

อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (1)

ชมพระเมรุมาศ

พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ., คณะแม่บ้าน ทบ. สาขา กบ.ทบ., คณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน กจบ. รุ่นที่ ๖๐ ชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙ วันที่ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ร่วมร้องเพลงแม่แห่งแผ่นดิน

ร่วมร้องเพลงแม่แห่งแผ่นดิน

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ร้องด้วยใจ ถวายพระองค์

ร้องด้วยใจ ถวายพระองค์ เพลงต้นไม้ของพ่อ

อ่านต่อ...

ถูกใจ (6)  ไม่ถูกใจ (0)

อธิบายการใช้งานระบบการบริหารจัดการ e – Learningและระบบ สนับสนุนการจัดการ e – Learning

ระบบ วันและเวลา 1 ระบบ Content Management Systems 4 กันยายน 2557 เวลา 9.00 -10.15 น . ...

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(3,139.10 KB)

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

ฟังการบรรยาย การพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ฟังการบรรยาย การพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)