กิจกรรม กจบ. รุ่นที่ ๖๐

พิธีปิดหลักสูตรฯ

พล.ต.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มี.ค. ๖๑ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น ๒ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงาน กช.

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๖๐ ฟังบรรยายสรุปและดูงานการปฏิบัติงาน กรมการทหารช่าง ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มี.ค. ๖๑ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงาน ศอ.สพ.ทบ.

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๖๐ ฟังบรรยายสรุปและดูงานการปฏิบัติงาน ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ในวันพุธที่ ๑๔ มี.ค. ๖๑ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

กีฬาสัมพันธ์ กจบ.๖๐ - กบ.ทบ.

กีฬาสัมพันธ์ กจบ. รุ่นที่ ๖๐ และ กำลังพล กบ.ทบ. โดยมี พล.ต.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีการแข่งขัน ณ บก.ทบ. ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงาน ทภ.๒

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๖๐ ดูงานในพื้นที่ ทภ.๒ ในวันจันทร์ที่ ๕ มี.ค. ๖๑ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงาน พธ.ทบ.

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๖๐ ฟังบรรยายสรุปและดูงานการปฏิบัติงานคลัง สป. สาย พธ. ณ พธ.ทบ. ในวันพุธที่ ๒๘ ก.พ. ๖๑ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ทดสอบร่างกายประจำปี

นทน.กจบ. รุ่นที่ ๖๐ ทดสอบร่างกายประจำปี ในวันพุธที่ ๗ ก.พ. ๖๑ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงาน บชร.๑

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๖๐ ดูงานในพื้นที่ บชร.๑ ในวันจันทร์ที่ ๕ ก.พ. ๖๑ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงาน บ.ฮีโน่ มอเตอร์ส

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๖๐ ดูงาน บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด ในวันจันทร์ที่ ๕ ก.พ. ๖๑ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงาน ทภ.๔

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๖๐ ศึกษาภูมิประเทศและดูงานในพื้นที่ ทภ.๔ ในวัน ๒๒ - ๒๖ ม.ค. ๖๑ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ดูงานโรงงานรองเท้า และผ้า ทบ.

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๖๐ ดูงาน โรงงานรองเท้าเมืองทองมหาชัย และโรงพิมพ์ย้อมผ้าไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ม.ค. ๖๑ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงาน ทภ.๓

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๖๐ ศึกษาภูมิประเทศและดูงานในพื้นที่ ทภ.๓ ในวัน ๑๘ - ๒๒ ธ.ค. ๖๐ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ดูงาน กบ.ทบ.

พ.อ. สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๖๐ ดูงาน กบ.ทบ. ในวันศุกร์ที่ ๑ ธ.ค. ๖๐ ณ บก.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

ศึกษาดูงาน Defense & Security 2017

พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะอาจารย์และ นทน. กจบ. รุ่นที่ ๖๐ ดูงานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีด้านการทหารและความปลอดภัย (Defense & Security 2017) ในวันพุธที่ ๘ พ.ย. ๖๐ ณ อิ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (0)

พิธีไหว้ครู นทน.กจบ. รุ่นที่ ๖๐

พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู นทน. กจบ. รุ่นที่ ๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พ.ย. ๖๐ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (4)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ต.ชัยมนตรี โพธ์ทอง รอง จก.กบ.ทบ.ฯ

พล.ต.ชัยมนตรี โพธ์ทอง รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๐ ในวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องเรียนรวมชั้น ๒ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (0)

นายทหารนักเรียนมารายงานตัว ณ รร.กบ.ทบ.

นายทหารนักเรียน หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๐ มารายงานตัว ณ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก มีจำนวนทั้งสิ้น ๗๘ นาย ณ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๐ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)