กิจกรรม หลักสูตรการบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. รุ่นที่ ๔

พล.ต.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง ผอ.สบพ.กบ.ทบ. ฯ

พล.ต. ชัยมนตรี โพธิ์ ทอง ผอ. สบพ. กบ.ทบ. เป็นประธาน พิธีปิด การศึกษา หลักสูตรการบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. รุ่นที่ ๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ก.ย. ๖๐ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น ๒ รร. กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

นทน.หลักสูตรการบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. รุ่นที่ ๔ ฯ

นทน. หลักสูตรการบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. รุ่นที่ ๔ ทดสอบร่างกายประจำปี ใน วัน ศุกร์ ที่ ๒๕ ส.ค. ๖๐ ณ บริเวณกรม ยุทธ ศึกษาทหารบก ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ. วัชร ปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร. กบ.ทบ. และคณาอาจารย์ พา นทน. หลักสูตรการบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. รุ่นที่ ๔ ดูงานในพื้นที่ ทภ. ๒ ห้วง ๒๒ - ๒๔ ส.ค.๖๐ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ. วัชร ปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร. กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีไหว้ ครู หลักสูตรการบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. รุ่นที่ ๔ ในวันพุธที่ ๑๐ ส.ค.๖๐ ณ ห้องเรียน รร. กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ. วัชร ปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร. กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. รุ่นที่ ๔ ใน วันจันทร์ที่ ๒๔ ก.ค.๖๐ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น ๒ รร. กบ....

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)