กิจกรรมหลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๕๗

พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ. ฯ

พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๐ และ หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๕๗ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ. วัชร ปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร. กบ.ทบ. และคณาอาจารย์ พา นทน.ฝอ. ๔ รุ่นที่ ๕๗ และ ฝอ. ๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๐ ดูงานในพื้นที่ ทภ. ๑ ณ กสษ. ๑ กส. ทบ. ในวั...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ. วัชร ปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร. กบ.ทบ. และคณาอาจารย์ พา นทน.ฝอ. ๔ รุ่นที่ ๕๗ และ ฝอ. ๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๐ ดูงานในพื้นที่ ทภ. ๑ ณ กรม สน. พล.ร. ๙ ที่อาคาร ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ. วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร. กบ.ทบ. และคณาอาจารย์ พา นทน.ฝอ. ๔ รุ่นที่ ๕๗ และ ฝอ. ๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๐ ดูงาน พธ. ทบ. และ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

นางสุธิรา เหลืองทองคำ ปธ.สม.ทบ. สาขา กบ.ทบ. พร้อมสมาชิกฯ

นางสุธิรา เหลืองทองคำ ปธ.สม.ทบ. สาขา กบ.ทบ. พร้อมสมาชิกฯ , กำลังพล กบ.ทบ. และ นทน.ฝอ. 4 รุ่นที่ ๕๗ ร่วมกันทำกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (4)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ. วัชร ปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร. กบ.ทบ. เป็นประธานพิธี ไหว้ ครู หลักสูตร ฝอ. ๔ รุ่นที่ ๕๗ และหลักสูตร ฝอ. ๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่น ที่ ๑๐ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ มิ.ย.๖๐ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ พ.ค.๖๐ ณ ห้องเรียนชั้น ๒ ณ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)