กิจกรรมหลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๐

พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ.ฯ

พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๐ และ หลักสูตร นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๕๗ ในวั...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ. วัชร ปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร. กบ.ทบ. และคณาอาจารย์ พา นทน.ฝอ. ๔ รุ่นที่ ๕๗ และ ฝอ. ๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๐ ดูงานในพื้นที่ ทภ. ๑ ณ กสษ. ๑ กส. ทบ. ในวัน...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.

พ.อ. วัชร ปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร. กบ.ทบ. และคณาอาจารย์ พา นทน.ฝอ. ๔ รุ่นที่ ๕๗ และ ฝอ. ๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๐ ดูงานในพื้นที่ ทภ. ๑ ณ กรม สน. พล.ร. ๙ ที่อาคาร ๗...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ. วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร. กบ.ทบ. และคณาอาจารย์ พา นทน.ฝอ. ๔ รุ่นที่ ๕๗ และ ฝอ. ๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๐ ดูงาน พธ. ทบ. และ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ. วัชร ปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร. กบ.ทบ. เป็นประธานพิธี ไหว้ ครู หลักสูตร ฝอ. ๔ รุ่นที่ ๕๗ และหลักสูตร ฝอ. ๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่น ที่ ๑๐ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ มิ.ย.๖๐ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

ทดสอบความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษาฯ

ทดสอบความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษา ในวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๐ ณ ห้องเรียนรวม รร.กบ.ทบ.

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ เม.ย.๖๐ ณ ห้องเรียนชั้น ๒ ณ รร.กบ.ท...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)