กิจกรรม กจบ. รุ่นที่ ๕๙

พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผช.ผบ.ทบ. (๒) เป็นประธานพิธีปิด ฯ

พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผช.ผบ.ทบ. (๒) เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตร กจบ.รุ่นที่ ๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มี.ค.๖๐ ณ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. คณาจารย์ ฯ

พ.อ.ดนัยวัฒนา รุ่งอุทัย ผอ.กศ.รร.กบ.ทบ. คณาจารย์ และ นทน. กจบ. รุ่นที่ ๕๙ ศึกษาดูงาน ปตท. วังน้อย ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มี.ค.๖๐ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. คณะอาจารย์ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๙

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. คณะอาจารย์ นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๙ ศึกษาภูมิประเทศและดูงาน สาธารณรัฐ สิงคโปร์ ในวันที่ ๖-๘ มี.ค.๖๐ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ ฯ

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ พา นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๙ ศึกษาภูมิประเทศและดูงานใน พื้นที่ ทภ.๑ ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ ก.พ.๖๐ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ ฯ

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ พา นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๙ ฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ พธ.ทบ.ในวันที่ ๘ ก.พ.๖๐ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๙ ทดสอบร่างกายประจำปี ฯ

นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๙ ทดสอบร่างกายประจำปี ในวันพุธที่ ๑ ก.พ.๖๐ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ พา นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๙ ศึกษาภูมิประเทศและดูงาน ในพื้นที่ ทภ.๒ ในระหว่าง วันที่ ๒๓ - ๒๗ ม.ค.๖๐ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

นทน.กจบ.รุ่นที่๕๙ ฟังการบรรยาย ฯ

นทน.กจบ.รุ่นที่๕๙ ฟังการบรรยาย ระบบการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบกสหรัฐอเมริกาและการประสานงานการช่วยเหลือทางทหาร ด้านการส่งกำลังบำรุง ในวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๐ ณ ห้องเรียนรวม รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ พา นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๙ ศึกษาภูมิประเทศและดูงาน ในพื้นที่ ทภ.๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ ธ.ค.๕๙ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

กิจกรรม smart man การออกกำลังกายของ กจบ. รุ่นที่ ๕๙

กิจกรรม smart man การออกกำลังกายของ กจบ. รุ่นที่ ๕๙ ในวันพุธที่ ๗ ธ.ค.๕๙ ณ บริเวณ ยศ.ทบ.

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และคณาจารย์ พา นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๙ ไปฟังบรรยายสรุปและฝึกปฏิบัติ มารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตกที่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พ.ย....

อ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำคณะอาจารย์ และ นทน. กจบ. รุ่นที่ ๕๙ ดูงานโรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ ๒๓ พ.ย..๕๙ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ นทน.กจบ.รุ่นที่ ๕๙ ดูงาน กบ.ทบ. ในวันพุธที่ ๒๓ พ.ย.๕๙ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีไหว้ครู นทน.กจบ. รุ่นที่ ๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ พ.ย. ๕๙ ณ ห้องเรียน รร.กบ. ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ฯ

พ.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ,นทน.กจบ.รุ่นที่ ๕๙ สักการะพระรูป ร.๕ และ ศาลเสด็จปู่ลานไกรสีห์ ในวันที่ ๒๕ ต.ค.๕๙ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการส่งกำลังบำรุง

นทน.กจบ.รุ่นที่ ๕๙ ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการส่งกำลังบำรุง ในวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ. ฯ

พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร การจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๕๙ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ต.ค.๕๙ ณ ห้องเรียน...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (7)  ไม่ถูกใจ (0)