หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์การบริหารงานส่งกำลังบำรุง ฯ (พสอ.) รุ่นที่ ๑๓ - ๑๔

พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิด ฯ

พล.ท .ธนเดช เหลืองทองคำ จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการอบรม หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์การบริหารงานส่งกำลังบำรุงและการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พสอ . รุ่นที่ ๑๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ส.ค.๕๙ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ พสอ. รุ่นที่ ๑๔ ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร .กบ.ทบ. และ พสอ . รุ่นที่ ๑๔ เดินทางไปศึกษาภูมิประเทศและดูงานศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานขนาดใหญ่ บริษัท อุตสาหกรรมการบินจำกัด อ.ตาคลี จ. นครสวรรค์ ในวั...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ท.วราห์ บุญญะสิทธิ์ รอง เสธ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิด ฯ

พล.ท.วราห์ บุญญะสิทธิ์ รอง เสธ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์การบริหารงานส่งกำลังและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (พสอ.) รุ่นที่ ๑๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ก.ค.๕๙ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ท.วิวรรธน์ สุชาติ รอง เสธ.ทบ.ฯ

พล.ท.วิวรรธน์ สุชาติ รอง เสธ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการอบรม หลักสูตร พสอ. รุ่นที่ ๑๓ ในวันศุกร์ที่ ๔ ก.ย.๕๘ ณ ห้องเรียนชั้น ๒ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร พสอ. รุ่นที่ ๑๓ ดูงานฟังบรรยายสรุปโรงงานผลิตยางนอกรถยนต์ รง.ซย.กรซท.ศซส.สพ.ทบ. จ.อยุธยา ในวันที่ ๒๔ ส.ค.๕๘ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร พสอ. รุ่นที่ ๑๓ กับ นทน.หลักสูตร ฝอ.๔ รุ่นที่ ๕๕ และฝอ.๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. และ พสอ. รุ่นที่ ๑๓ ดูงานกรมการทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อยวัยเรียน ในวันศุก...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ท.วิวรรธน์ สุชาติ รอง เสธ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรฯ

พล.ท.วิวรรธน์ สุชาติ รอง เสธ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร พสอ. รุ่นที่ 13 ในวันอังคารที่ 4 ส.ค. 2558 และบรรยาย เรื่อง นโยบายด้านการส่งกำลังบำรุงของ ทบ. ณ ห้องเรียนชั้น 2 ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)