กิจกรรม หลักสูตรการบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. รุ่นที่ ๓

พล.ต.ธนเดช เหลืองทองคำ รอง จก.กบ.ทบ. ฯ

พล.ต.ธนเดช เหลืองทองคำ รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตร การบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. รุ่นที่ ๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิ.ย.๕๘ ณ ห้องเรียน รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์"

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ " โดย นาย ณฐพนธ์ คงศิลา ในวันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๘

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ.ฯ

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำผู้รับการศึกษา หลักสูตร บจด. รุ่นที่ ๓ ไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดินของหน่วยในพื้นที่ ทภ.๒ จว. นครราชสีมา ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.ต.ต.ณัฐพล ดิษยธรรม รรก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะคดีพิเศษ (DSI)

พ.ต.ต.ณัฐพล ดิษยธรรม รรก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะคดีพิเศษ (DSI) บรรยายแนวทางและวิธีในการตรวจสอบเกี่ยวกับที่ดิน ในวันอังคารที่ ๑๙ พ.ค.๕๘ ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. บรรยายพิเศษให้กับ หลักสูตร บจด. รุ่นที่ ๓ ในวันที่ ๒๙ เม.ย.๕๘

พ.อ.สมบัติ เพชรประดับวงศ์ รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. บรรยายพิเศษให้กับ หลักสูตร บจด. รุ่นที่ ๓ ในวันที่ ๒๙ เม.ย.๕๘

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ต.วีระศักดิ์ รักษาทรัพย์ บรรยายพิเศษให้กับ หลักสูตร บจด. รุ่นที่ ๓

พล.ต.วีระศักดิ์ รักษาทรัพย์ บรรยายพิเศษให้กับ หลักสูตร บจด. รุ่นที่ ๓ ในวันที่ ๒๙ เม.ย.๕๘

อ่านต่อ...

ถูกใจ (5)  ไม่ถูกใจ (0)

พล.ท.สมชาย ยังพิทักษ์ จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาฯ

พล.ท.สมชาย ยังพิทักษ์ จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร บจด. รุ่นที่ ๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ เม.ย.๕๘ ณ ห้องเรียน ชั้น ๒ รร.กบ.ทบ. ...

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)