กิจกรรม หลักสูตรการบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. รุ่นที่ ๓

พล.ต.ธนเดช เหลืองทองคำ รอง จก.กบ.ทบ. ฯ

พล.ต.ธนเดช  เหลืองทองคำ รอง จก.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตร 

การบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. รุ่นที่ ๓  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิ.ย.๕๘ ณ ห้องเรียน  รร.กบ.ทบ. 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)