กิจกรรม หลักสูตรการบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. รุ่นที่ ๓

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์"

การบรรยายพิเศษ เรื่อง  "การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ "  โดย นาย ณฐพนธ์   คงศิลา ในวันที่  ๑๑ มิ.ย.๕๘

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)