บทความทางวิชาการ

การใช้เครื่องมือระบุลักษณะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ RFID

การใช้เครื่องมือระบุลักษณะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ RFID 

( Radio Frequency Ldentification)

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)