หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๖

กิจกรรมสัมพันธ์

กิจกรรมสัมพันธ์ นายทหารนักเรียน

หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง (กจบ.) รุ่นที่ ๖๖

วันอังคารที่ ๑๗ ต.ค. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐

ณ อาคารที่พักนายทหารนักเรียน  ชั้น ๒ รร.กบ.ทบอ่านต่อ...

ถูกใจ (3)  ไม่ถูกใจ (0)