ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

พ.อ. พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ “ วันนวมินทรมหาราช ” เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ยศ.ทบ.อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)