หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๘

พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๘

พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๖๘

ในศุกร์ ที่ ๑๕ ก.ย. ๖๖ เวลา ๑๐๓๐ - ๑๑๐๐ 
โดยมี พล.ต. อภิชัย บุญช่วยเหลือ รอง จก.กบ.ทบ.  เป็นประธานพิธี 
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (0)  ไม่ถูกใจ (0)