หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุง ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓

พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุงฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓

 

 พล.ต. ณัฐพล มั่นนาค ผอ.สบพ.กบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม

หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุง ฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓ 

ในศุกร์ ที่ ๘ ก.ย. ๖๖ เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ 

ณ ห้องอเนกประสงค์ รร.กบ.ทบ.

 

 


 

 


 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)