หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุง ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓

กิจกรรมจิตอาสา

  

กิจกรรมจิตอาสา
วันพุธที่ ๖ ก.ย. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐

ณ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (2)  ไม่ถูกใจ (0)