ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

ร่วมแสดงความยินดีกับ จก.กบ.ทบ. และ รอง จก.กบ.ทบ. ในโอกาสได้รับการเลื่อนยศที่สูงขึ้น

พ.อ. พีรวัส สุขการค้า รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. นำ หน.นขต.รร.กบ.ทบ. ตลอดจน คณาจารย์ รร.กบ.ทบ.

เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ท เทวมิตร พลภักดี จก.กบ.ทบ. และ พล.ต. อภิชัย  บุญช่วยเหลือ รอง จก.กบ.ทบ.

เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๖๖ และ ๔ ก.ย. ๖๖ ณ กบ.ทบ. ในโอกาสได้รับการเลื่อนยศที่สูงขึ้น
 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)