หลักสูตรนายสิบส่งกำลังบำรุง ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๓

การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ใช้ฟื้นคืนชีพ (CPR)

 การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ใช้ฟื้นคืนชีพ (CPR)

บรรยายโดย พ.ท.หญิง กุลิศรา  เล็กใจกล้า (อจ.กศ.รร.สร.พบ.)

วันจันทร์ที่ ๔ ก.ย. ๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐

ณ ห้องอเนกประสงค์ รร.กบ.ทบ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (5)  ไม่ถูกใจ (0)