ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลในสังกัด รร.กบ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๖

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลในสังกัด รร.กบ.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๓ ส.ค. ๖๖ เวลา ๐๕๓๐ - ๐๙๓๐

ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (จตุจักร)

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ...

ถูกใจ (1)  ไม่ถูกใจ (0)